Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Kancelaria podaje wysokość wynagrodzenia po uprzednim spotkaniu z Klientem i przedstawieniu stanu sprawy.

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest między innymi od formy współpracy wybranej przez Klienta. Na wysokość wynagrodzenia składa się wartości przedmiotu sporu, rodzaj zlecenia, termin jego wykonania i uzasadnionego nakładu pracy. W razie udzielenia porady prawnej, a następnie zlecenie prowadzenia sprawy, kwota wynagrodzenia za poradę prawną zaliczana jest na poczet honorarium za prowadzenie sprawy.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1349) wskazuje minimalne stawki za prowadzenie poszczególnych spraw przed sądami powszechnymi.