Rozwiązywanie sporów

  • prowadzenie negocjacji,
  • sporządzanie projektów ugód,
  • projektowanie rozwiązań w zakresie zabezpieczenia wykonania ugód.