Kontakty z dzieckiem i inne sprawy rodzinne

  • uregulowanie widzeń z dziećmi, sposób ich wykonywania
  • reprezentowanie rodzica w postępowaniu przed sądem rodzinnym 
  • pomoc w negocjacjach mających doprowadzić do ugodowego ustalenia kontaktów z dzieckiem