Najem i dzierżawa nieruchomości

  • przygotowywaniem umów najmu, dzierżawy, użyczenia 
  • przygotowaniem projektów umów i dokumentów