Odszkodowania

Kancelaria zajmuje się reprezentacją osób poszkodowanych w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia. Kancelaria prowadzi działania zarówno na etapie polubownego postępowania, jak i kieruje sprawy do sądu, reprezentując poszkodowanych w procesach ze sprawcami lub ubezpieczycielami.

Pomagamy w dochodzeniu:
  • odszkodowań komunikacyjnych,
  • odszkodowań za szkody rzeczowe, za szkody majątkowe, 
  • odszkodowań za szkody na osobie (za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, itp.), 
  • odszkodowań za błędy medyczne, 
  • odszkodowań za wypadki przy pracy, 
  • odszkodowania za choroby zawodowe,
  • odszkodowania za wypadki powstałe wskutek zaniedbań spowodowanych m.in. np. nieodśnieżone chodniki, niezabezpieczone urządzenia, śliskie posadzki itp.
  • zadośćuczynień za krzywdy.