Podziały majątku

  • sporządzenie wniosku o podział majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
  • sporządzanie odpowiedzi na wniosek o podział majątku
  • pomoc w negocjacjach mających doprowadzić do umownego podziału majątku