Rozwody

  • prowadzenie spraw rozwodowych przed sądami powszechnymi
  • porady prawne w zakresie skutków, jakie wywołuje rozwód na stosunki majątkowe między małżonkami
  • doradztwo prawne w sprawie rozwodu, przygotowanie pozwu oraz prowadzenie sprawy przed sądem