Sprawy cywilne

  • ochrony własności
  • służebności, w tym służebności przemysłu
  • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
  • ochrony dóbr osobistych
  • uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną (skarga pauliańska)