Sprawy karne

  • obrona w postępowaniu sądowym
  • obrona w postępowaniu przygotowawczym 
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym
  • reprezentowanie powoda cywilnego – w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa 
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
  • sporządzanie pism procesowych, w tym odpowiedzi na akt oskarżenia