Sprawy pracownicze

  • przywrócenie do pracy
  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy 
  • sprawy o zapłatę należnego wynagrodzenia za pracę
  • sprawy o uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne
  • sprawy o zadośćuczynienie pieniężne i odszkodowanie w przypadku mobbingu sprawy o sprostowanie świadectwa pracy 
  • sprawy o odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę,
  • sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę