Sprawy spadkowe

  • stwierdzenie nabycia spadku 
  • przyjęcie bądź odrzucenie spadku
  • dochodzenie nieważności testamentu
  • dochodzenie zachowku, bądź też uzupełnienia zachowku 
  • problemy podatkowe związane z prawem spadkowym 
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
  • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku