Sprawy wykroczeń

  • obrona przed sądami  obwinionych m in. w sprawach o spowodowanie kolizji drogowej, naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym, zakłócanie ciszy nocnej itp.;
  • reprezentowanie pokrzywdzonego, w tym oskarżyciela posiłkowego,
  • pomoc prawna polegająca na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii, reprezentowaniu w trakcie czynność wyjaśniających oraz przez sądem, w tym w postępowaniu wykonawczym, sporządzeniu środków zaskarżenia.

Przykładowymi sprawami z zakresu prawa wykroczeń są sprawy o:

  • spowodowanie zagrożenia w ruchu - kolizję drogową 
  • prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka 
  • drobną kradzież - o wartości mienia do 250 zł