Władza rodzicielska

  • ustalenie zakresu opieki nad dziećmi
  • sporządzanie wniosków o uregulowanie, ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej