Zakup i sprzedaż nieruchomości

  • ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości i spółek dla potrzeb transakcji; ustalanie przesłanek i działań w celu wykreślenia hipotek, obciążeń i praw osób trzecich z ksiąg wieczystych;
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości;
  • identyfikowanie problemów związanych z realizacją transakcji oraz określenie sposobu ich rozwiązania,
  • opracowywanie wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości oraz obsługę projektów deweloperskich;
  • obsługę prawną związaną z budową budynków o różnym przeznaczeniu (biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych i mieszkalnych);
  • prowadzenie spraw reprywatyzacyjnych związanych z odzyskiwaniem własności przedsiębiorstw oraz przywracaniem tytułu prawnego do nieruchomości osobom, które utraciły je w ramach dekretów z lat 40;
  • kompleksowe doradztwo obejmujące zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska itp.